Autorizovaný distributor pro Čechy a Slovensko

Veš dětská - (Pediculus capitis) je cizopasný hmyz žijící v lidských vlasech, kde saje krev. Zdržuje se výhradně na hlavě.


Životní cyklus - Dospělec vši dětské saje krev 4–5 denně. Samice žijí maximálně měsíc, během kterého naklade až 50 vajíček (hnid). Samci žijí o něco kratší dobu. Hnidy, které veš přilepuje na vlasy, jsou na horním pólu opatřená víčkem. Za 7–11 dní praskne horní konec vajíčka a vylíhne se nymfa, která se celkem 3× svléká. Po každém svlékání saje krev a za 8 dní dospívá. Pokud veš nenajde svého hostitele, zhruba po 18 hodinách ztrácí schopnost sání krve v důsledku dehydratace.

Napadení vší dětskou je onemocnění, které se označuje jako pedikulóza. Tento ektoparazit není přenašečem závažných chorob, jeho výskyt je však nepříjemnou záležitostí. Místa napadená vší dětskou (oblast hlavy) nepříjemně svědí a často dochází k dermatitidě, výjimečně lze též pozorovat lehké zvýšení teploty nebo zvětšení mízních uzlin. V extrémních případech dochází k vypadávání vlasů popřípadě k alergickým reakcím na vší trus, který je vetřen do drobných poranění. Účinnou likvidací bylo umytí hlavy speciálním šamponem obsahujícím insekticid. V posledních letech je výběr takového výrobku komplikovanější, jelikož stále dochází ke zvyšování rezistence vší na používané insekticidy. Dříve se k odstraňování používal petrolej, který však může způsobovat lokální dermatitidy až spáleniny. Mechanické vyčesávání je účinná, avšak časově náročná metoda.

Ovšem díky našemu výrobku, který kombinuje mechanické vyčesání s okamžitou likvidací samotné vši i přítomných hnid elektrickým výbojem se tato nejúčinnější a efektivní metoda stala časově nenáročným úkonem. 

Nelejte již své ratolesti na hlavu litry pesticidů a jiných jedů. Výrobci musí jejich koncentrace neustále zvyšovat a hrozí poškození pokožky i vlasů Vašich dětí, anebo vznik jiných alergií!

Co je veš dětská?


 • Veš dětská je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6-15 let. Bodá a saje krev. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2-3,5mm. Vši mají 3 páry nohou, jsou opatřené solnými drápy, jimiž se pevně přidržují vlasů. 
 • Samička klade vajíčka, zvaná hnidy, která přilepuje pevným tmelem na vlasy, těsně u pokožky. Vajíčka vší jsou ve srovnání s velikostí jejich těla poměrně veliká, asi 0,8 mm dlouhá. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev.    
 • Mezitím vlas trochu povyroste, ale prázdné vaječné obaly zůstávají pevně přilepeny a s vlasem postupně odrůstají. Jestliže je délka vlasu mezi přilepenou hnidou a pokožkou větší než 1 cm, jsou hnidy s největší pravděpodobností mrtvé nebo již vylíhlé. Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než dospějí, třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj proběhne za 17-25 dní, samičky se dožívají 3-5 týdnů a během života naklade každá z nich 50-150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají krev nejméně 3krát denně. 


Jak se veš dětská přenáší a projevuje? 


 • K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech dětí. 
 • Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání, působené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspalé, ve škole nepozorné. Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění a zpravidla nepůsobí jiné objektivní potíže. 
 • V některých případech může následkem škrábání svědící kůže dojít k sekundární bakteriální infekci kůže, popř. vzniku ekzému. Zavšivenost je především problém společenský, napadené dítě se cítí nečisté, ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých (učitelů, příbuzných apod).
 • Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené. Používáním jiných prostředků (nejznámější je např. petrolej) může ohrozit zdraví.
 • Odvšivovací přípravky jsou podle zákona léčivem, obsahují toxiny a pesticidy a proto jsou prodávány v lékárnách i bez lékařského předpisu. 


Jak postupovat ve školách a školských zařízeních?

    

 • V případě výskytu pedikulózy ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.
 • Postup při výskytu vší v předškolním a školském zařízení by měl být upraven v provozním řádu těchto zařízení. Velmi důležitá je v tomto případě spolupráce s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci dětí a žáků. Pokud zákonný zástupce dítěte či žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte a žáka v předškolním a školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce, dle školského zákona, povinen vyhovět.
 • V případě dětí a žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění předškolního a školského zařízení, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavením výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod.  

Zdroj: Krajská Hygienická stanice Středočeského Kraje